Geschiedenis

Toen Martien Bouwmans toevallig in Asten enkele geüniformeerde wandelgroepen voorbij zag trekken, wist hij het meteen. “Dat was het helemaal.  Jongeren die al zingend en muziekmakend door het dorp en de bossen wandelden, dat moest in ’t Eind ook kunnen.

Als bestuurslid van de KAB (Katholieke Arbeiders Beweging) was hij al een tijdje op zoek naar ontspanningsmogelijkheden voor de jeugd van Someren-Eind.  Naast de Kajotters en de verkenners die op het punt stonden opgeheven te worden was er helemaal niks voor de jongeren”, schetst hij zijn drijfveer om de club op te richten.

Na enkele oproepen en bijeenkomsten werd er een bestuur c.q. leiding gezocht en werd uiteindelijk gestart met veertien wandelaars in juni 1962.  Een ongeregeld zooitje zonder uniformen sjokte door ons dorp, maar nauwelijks een jaar later liepen we trots door Someren-Eind met zo’n veertig jongens en meisjes, trots in de maat met mooie nieuwe blauw-witte uniformen.

Ook moest er een naam voor de vereniging komen. Er werd een prijsvraag uitgeschreven en uiteindelijk viel de keus op “Hermode”. Deze naam werd ingediend door meester van Gijzel. Hermode betekent snelle bode en komt uit de Griekse oudheid.

De vereniging groeide en groeide en in de jaren 1970 waren er zelfs enige tijd 164 leden.  Naast de maandelijkse wandeltochten door het Brabantse en Limburgse land werd ook jaarlijks deelgenomen aan de Vierdaagse van Apeldoorn en de Jeugdvierdaagse te Heeswijk-Dinther.  Ook organiseerde de vereniging jaarlijks diverse wandeltochten.

In het begin eenmaal jaarlijks en heden wordt jaarlijks de Bossentocht, een serie van vier winterwandelingen en de Avondvierdaagse georganiseerd. Hield men in het begin nog de bijeenkomsten van de leden bij Martien Bouwmans thuis, later kreeg men een eigen clubhuis dat in de loop der jaren werd verbouwd tot wat er nu staat aan de Willem Alexanderlaan 5 te Someren-Eind.

Dat de vereniging een hechte club is blijkt wel uit het feit dat er thans nog steeds leden zijn vanaf de oprichting. Jaarlijks worden tijdens de algemene ledenvergadering leden gehuldigd voor hun langdurig lidmaatschap. Diverse oud-bestuursleden zijn onderscheiden voor de vele verdienste voor de wandelsport in zijn algemeenheid.

Dat de wandelsportvereniging Hermode opvalt blijkt wel uit het feit dat o.a. de leiding van de jeugd de Jo Balster Plaquette (een onderscheiding van de Noord-Brabantse Wandelsport Bond) heeft ontvangen